Styret

Formann 
Oberst Morten Henriksen 
Luftkrigsskolen (LKSK) Kuhaugen leir 7004 Trondheim
Kontor: 79 99 54 00 Mobil: 928 42 601
morthenriksen@mil.no; morten.henriksen07@gmail.com

Styremedlem
Fast tjenestegjørende Major Kari Torstensen
FLO/Luftkapasiteter/Publikasjon og Bilde
Postboks 10, 2027 Kjeller
Kontor: 63 80 85 41 Mobil: 934 84 587
katorstensen@mil.no;  kptorstensen@hotmail.com

Styremedlem 
Fast tjenestegjørende Oblt Reidar Ødegaard
FPVS/PLA, Storgata 40, 9406 Harstad
Mobil: 907 78 438
rodegaard@mil.no; roedegaa@online.no

Styremedlem/Nestformann
Pensjonist/veteran Oberst (p) Hans Magnus Lie
Goenveien 4, 1580 Rygge
Mobil: 976 97 880
hlie@mil.no; hmagnuli@online.no

Styremedlem
Pensjonist/veteran Major (p) Alf Haugan
Bankveien 9, 1580 Rygge
Mobil: 917 09 162
alf.haugan@outlook.com

Styremedlem
LMS Oberst (p) Knut Fossum
Nedre Gleinåsen 16, 3440 Røyken
Privat: 31 28 58 83 Mobil: 976 08 028
luftmils@mil.no; kffossum@hotmail.no

Varamann
Pensjonist/veteran Kaptein (p) Bjarne Austgulen
Odelsvegen 86, 2050 Jessheim
Privat: 63 97 17 36 Mobil: 958 54 982
bjarnex@online.no

Varamann
Pensjonist/veteran Brig (p) Øyvind Kirsebom Strandman
Kløfteneveien 19, 1642 Saltnes
Mobil: 992 08 766
okstrandman@gmail.co

Varamann
Fast tjenestegjørende Oblt Tom Sætereng
Brennalia 25, 1481 Hagan
Mobil: 951 94 806 
tsatereng@me.com