Velkommen til sommer- og høstsesongen 2020

Vesle Skaugum åpner sommer og høstsesongen, 15. juli - med nytt vertskap, og vi ønsker våre gjester hjertelig velkommen tilbake til et hyggelig opphold på Golsfjellet.
Vi følger alle tiltak gitt av Helsedirektoratet og FHI for å tilfredsstille kravene til smittevern - slik at alle kan føle seg trygge under oppholdet.
Dette medfører at vi må gjøre noen endringer innenfor forpleining, personlig hygiene, opphold i fellesarealer m.m.
Vi ser for oss å måtte redusere ned mot 20 gjester i en tid fremover, men dette kan endre seg ut over sommer og høst - avhengig av smittesituasjon.
Det er utarbeidet en egen "Smitteverninstruks" for Vesle Skaugum - som legges ved bekreftet plassbestilling.

Styret i Vesle Skaugum Fondet